Περιήγηση: συλλαλητήριο

Επικαιρότητα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ του ΚΚΕ: Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ την…

Επικαιρότητα
Το συλλαλητήριο των συνταξιούχων ‑βρέξει χιονίσει, θα γίνει! 10.30΄ στην πλατεία Κλαυθμώνος

Για Παρα­σκευή 1η Απρί­λη ανα­βάλ­λε­ται το συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο Όπως ήδη ενη­με­ρώ­σα­με, το συλ­λα­λη­τή­ριο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Δυναμική συγκέντρωση ενάντια στην πολιτική που σπέρνει φτώχεια, ακρίβεια, πολέμους

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Αγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τη ζωή της εργα­τι­κής τάξης…

Κοινωνία
Μεγάλο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 26 Φλεβάρη: Απλώνεται το αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος

Στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα η συγκέ­ντρω­ση Την ίδια μέρα δια­δη­λώ­νουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις Με νέες…

Επικαιρότητα
Εργατικά Συνδικάτα — Ομοσπονδίες: Κάλεσμα σε μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρη στην Αθήνα

Πλη­θαί­νουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που απευ­θύ­νουν κάλε­σμα στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νε­ται στην Αθή­να το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη, στις 12…

Κοινωνία
Συλλαλητήριο: «Αντιλαϊκός κρατικός Προϋπολογισμός, πληρώνει ο λαός για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι» (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

«Αντι­λαϊ­κός κρα­τι­κός Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός. Πλη­ρώ­νει ο λαός για να κερ­δί­ζουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι», ήταν το μήνυ­μα του απο­ψι­νού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, στο Σύνταγμα,…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα: Να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις!

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Παρα­σκευή 17 Σεπτεμ­βρί­ου με συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα και πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία οργα­νώ­νουν εργα­τι­κά σωματεία,…