Περιήγηση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Εκδηλώσεις
Συμβασιούχοι Πανεπιστημίου Πατρών: Συμμετέχουμε στην πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση και ζητάμε μονιμοποίηση όλων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλ­λο­γος Συμ­βα­σιού­χων Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών «Η Ενό­τη­τα» χαι­ρε­τί­ζει το νέο παν­δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Συλ­λα­λη­τή­ριο που…