Περιήγηση: Συμβασιουχοι Δήμων

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο Βορίδης: Απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων (VIDEO)

Με κυνι­κό τρό­πο ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, η οποία προ­έ­βλε­πε την…