Περιήγηση: Συμβασιούχοι COVID

Κοινωνία
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Υπερψηφίστηκε ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους συμβασιούχους COVID

Στην υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης ψηφί­σμα­τος που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας με άλλες παρα­τά­ξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και στη συνέ­χεια ‑αφού…