Περιήγηση: Συμβολαιογραφείο

Κοινωνία
Νέα επίθεση του «Ρουβίκωνα» σε συμβολαιογραφικό γραφείο — Πολλά ερωτηματικά για τους σκοπούς της ενέργειας

Επί­θε­ση με βαριο­πού­λες σε συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γρα­φείο στο κέντρο της Αθή­νας, που δεν έχει προ­χω­ρή­σει ποτέ σε πλει­στη­ρια­σμό πρώ­της εργατικής -…

Επικαιρότητα
Απρόκλητη επίθεση με χημικά και γκλομπς των ΜΑΤ σε μέλη σωματείων έξω από συμβολαιογραφείο

Απρό­κλη­τη επί­θε­ση με χημι­κά και γκλο­μπς δέχτη­καν από τα ΜΑΤ μέλη σωμα­τεί­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ έξω από συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γραφείο…