Περιήγηση: Συμπτωματικά

Απόψεις
Συμπτωματικά

Φιλοξενούμενος Γιώργος Παπασωτηρόπουλος // Πέρασε και η όγδοη του δεκαεφτά εβδομάδα. Με παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης μπήκε και μας έκανε…