Περιήγηση: Συμφωνία ΠΓΔΜ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Συγκεντρώσεις ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών την Πέμπτη 24 Γενάρη

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής και η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νουν συγκε­ντρώ­σεις — συλ­λα­λη­τή­ρια, την Πέμ­πτη 24 Γενά­ρη, με θέμα: «Όχι στη Συμ­φω­νία Τσίπρα -…

Επικαιρότητα
Σχόλιο ΚΚΕ για δηλώσεις Ζάεφ: «Τα σπέρματα του αλυτρωτισμού παραμένουν στη Συμφωνία των Πρεσπών»

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις δηλώ­σεις Ζάεφ περί «μακε­δο­νι­κής γλώσ­σας», ανα­φέ­ρει:   «Οι δηλώ­σεις Ζάεφ περί…

Πολιτική
Για το ανιστόρητο και αλυτρωτικό σύνθημα «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό σύν­θη­μα των- υπο­κι­νού­με­νων από φασι­στι­κούς και ακρο­δε­ξιούς κύκλους- κατα­λή­ψε­ων σε ορι­σμέ­να σχο­λεία είναι το γνω­στό «η…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η ομιλία Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής ήταν ένας “ύμνος” στο ΝΑΤΟ, που προσβάλλει και προκαλεί τον ελληνικό λαό

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Η Σύνο­δος Κορυφής…

Πολιτική
Βαρουφάκης: Χαρακτηρίζει «μεγάλη επιτυχία» την συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, αλλά ούτε λέξη για το ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία» χαρα­κτή­ρι­σε την πρό­σφα­τη συμ­φω­νία Ελλά­δας-ΠΓΔΜ ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και επι­κε­φα­λής του πανευρωπαϊκού…