Περιήγηση: Συμφωνια Ελλαδας Αιγύπτου για ΑΟΖ

Πολιτική
Διπλωματικές: Τμηματική και όχι συνολική η συμφωνία για ΑΟΖ με Αίγυπτο (ΧΑΡΤΗΣ)

Για τμη­μα­τι­κή και όχι συνο­λι­κή συμ­φω­νία Ελλά­δας Αιγύ­πτου για την οριο­θέ­τη­ση ΑΟΖ κάνουν λόγο ελλη­νι­κές διπλω­μα­τι­κές πηγές, σύμ­φω­να με τηλεγράφημα…