Περιήγηση: Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας "Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ"

Επικαιρότητα
Κατερίνη: Απέλυσαν τον αντιπρόεδρο συνδικάτου γιατί απέργησε στις 8 Μάρτη!

«Η επι­χεί­ρη­ση “Αμβρο­σιά­δης Κοτό­που­λα Ολύ­μπου ΑΒΕΕ” απέ­λυ­σε τον αντι­πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας “Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”, επει­δή τόλ­μη­σε να…