Περιήγηση: Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος

Επικαιρότητα
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Φοιτητές και εργαζόμενοι τίμησαν την κομμουνίστρια Σωτηρία Βασιλακοπούλου

Την ΚΝί­τισ­σα Σωτη­ρία Βασι­λα­κο­πού­λου, που δολο­φο­νή­θη­κε πριν από 42 χρό­νια στην πύλη της ΕΤΜΑ την ώρα που μοί­ρα­ζε προ­κη­ρύ­ξεις για…