Περιήγηση: συνδικαλιστική μαφία ΓΣΕΕ

Επικαιρότητα
Ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ: Δεν τους ξεπλένει ούτε το καλύτερο Spa στα πολυτελή ξενοδοχεία

Video of Τα πει­στή­ρια για την απά­ντη­ση Πανα­γο­που­λου για τον απο­κλει­σμό δημοσιογραφων:"Παίρνω το μπά­νιο μου" “Δεν τους ξεπλέ­νουν ούτε τα…

Επικαιρότητα
Αποφασιστική απάντηση στην απεργοσπασία με συγκέντρωση έξω από τη ΓΣΕΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στη διαρ­κή προ­σπά­θεια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ να υπο­νο­μεύ­σει την 24ωρη απερ­γία για τις 18…

Επικαιρότητα
Η σκυτάλη της αντικομμουνιστικής επίθεσης στον διορισμένο Γ. Παναγόπουλο! — Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Τη σκυ­τά­λη της συντο­νι­σμέ­νης επί­θε­σης στους κομ­μου­νι­στές, αλλά και στα Σωμα­τεία και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, τόσο για Σωμα­τεία εργατών,…

Πολιτική
Γκεμπελισμοί κατά βουλευτή του ΚΚΕ από την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Με μια γκε­μπε­λι­κού τύπου δημο­σί­ευ­ση στην ιστο­σε­λί­δα kentroaristera, η πλειο­ψη­φία του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης επι­χεί­ρη­σε να συκο­φα­ντή­σει και να στοχοποιήσει…

Επικαιρότητα
ΠΕΜΕΝ — «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» — ΠΕΕΜΑΓΕΝ — ΠΕΣ/ΝΑΤ ✴️ Καταγγέλλουν τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ για την παρέμβαση υπονόμευσης του απεργιακού αγώνα

«Τη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία της ΓΣΕΕ, τα τσι­ρά­κια της εργο­δο­σί­ας, τους νόθους ηγε­τί­σκους των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, που παρεμ­βαί­νουν για να υπο­νο­μεύ­σουν τον…

Επικαιρότητα
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Αγώνας ενωτικός, μαζικός, ταξικός, για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, για ζωή με δικαιώματα!

Η εισή­γη­ση της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε μπρο­στά στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Κάλεσμα…