Περιήγηση: Συνελήφθη ο Λαγός

Πολιτική
Συνελήφθη ο ναζί Λαγός

Συνε­λή­φθη στις Βρυ­ξέλ­λες ο κατα­δι­κα­σμέ­νος ευρω­βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός, μετά την έκδο­ση ευρω­παϊ­κού εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης. Είχε προη­γη­θεί η ψηφο­φο­ρία στην Ολομέλεια…