Περιήγηση: συνεργάτες των Ναζί

Διεθνή
Το ΝΑΤΟ υμνεί τους συνεργάτες των Ναζί στη Βαλτική

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας υπήρ­ξαν ανέ­κα­θεν εργα­λεία προ­ώ­θη­σης των ευρω­α­τλα­ντι­κών γεω­πο­λι­τι­κών σχε­δί­ων. Σε ένα νέο…