Περιήγηση: Συνεργείο

Κοινωνία
Κόλαφος για Λαγό και Μίχο η απόφαση για την επίθεση στο «Συνεργείο»

Δημο­σιεύ­τη­κε η από­φα­ση του Β’ Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών για την επί­θε­ση του τάγ­μα­τος εφό­δου της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή…