Περιήγηση: Συνθήκη της Λωζάνης

Επικαιρότητα
ΥΠΕΞ Τουρκίας: Νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση για τις μουφτείες

Κατη­γο­ρί­ες κατά της Ελλά­δας για παρα­βί­α­ση των δικαιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών της «τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας της Δυτι­κής Θρά­κης» εξα­πο­λύ­ει το τουρκικό…

Διεθνή
Αποφασισμένη η Τουρκική Κυβέρνηση να βγάλει το πλωτό γεωτρύπανο, επικαλούμενη προκλητικά «άδεια» από το «ψευδοκράτος»

Τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις απέ­να­ντι στην Ελλά­δα και στην Κύπρο προ­έ­βα­λε ο εκπρό­σω­πος της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας, Ιμπρα­ήμ Καλίν, με αφορ­μή την…