Περιήγηση: Συνθήκη του Μάαστριχτ

Επικαιρότητα
Στον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου: Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάαστριχτ

ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ… Ψηφί­σα­νε το Μάα­στριχτ, πλη­ρώ­νει ο λαός Τριά­ντα χρό­νια μετά την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης, η ζωή επιβεβαιώνει…