Περιήγηση: συντάξεις

Κοινωνία
Το ΚΚΕ για τις ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Μόνη λύση ο αγώνας για να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Μόνη λύση είναι ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, για να καταρ­γη­θούν οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι, να απο­κρού­σου­με τη νέα επίθεση…