Περιήγηση: Συνταγματικές αλλαγές

Διεθνή
Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτούν οι βουλευτές του VMRO που υπερψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών

Τη δική τους κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα θα σχη­μα­τί­σουν στη βου­λή της ΠΓΔΜ οι βου­λευ­τές του αντι­πο­λι­τευό­με­νου VMRO που στή­ρι­ξαν στις 19 Οκτωβρίου…

Διεθνή
Ρωσία: Καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ η ψηφοφορία, ενδεικτική η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στο κτίριο της Βουλής της ΠΓΔΜ

Τη δική της εκδο­χή για το απο­τέ­λε­σμα της ψηφο­φο­ρί­ας στο Κοι­νο­βού­λιο της ΠΓΔΜ δίνει η Μόσχα και περι­γρά­φει τι έγινε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Σα δε ντρέπονται» — Σχόλιο για τις ελληνικές αντιδράσεις για την ψηφοφορία στην ΠΓΔΜ

Στο θέμα με τις ελλη­νι­κές αντι­δρά­σεις («Ντρέ­πε­ται» ο Καμ­μέ­νος — Περή­φα­νος ο Τζα­να­κό­που­λος) για την υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης  για την…

Επικαιρότητα
Ελληνικές αντιδράσεις για την ψηφοφορία στην ΠΓΔΜ — «Ντρέπεται» ο Καμμένος — Περήφανος ο Τζανακόπουλος

Αλ.Τσίπρας: Ένα πολύ σημα­ντι­κό βήμα προς ένα ειρη­νι­κό μέλ­λον με ευη­με­ρία για τους λαούς μας «Συγ­χα­ρη­τή­ρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ!…

Διεθνή
ΠΓΔΜ: Απέδωσαν οι απροκάλυπτες παρεμβάσεις των ευρωνατοϊκών και πέρασε η συνταγματική αναθεώρηση

Απέ­δω­σαν οι πιέ­σεις των Ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κών. Μετά από συνε­χείς πιέ­σεις και απρο­κά­λυ­πτες παρεμ­βά­σεις των ευρω­να­τοϊ­κών και εν μέσω καταγ­γε­λιών για δωροδοκίες,…