Περιήγηση: Συνταξιοδοτικό

Εκδηλώσεις
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Μαζική πορεία στο υπ. Υγείας για την υπεράσπιση και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας

Με μαζι­κή, μαχη­τι­κή πορεία προς το υπουρ­γείο Υγεί­ας οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής πανατ­τι­κής κινη­το­ποί­η­σής τους, απαιτούν…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα δουλειά ως τα 74 χρόνια! — ΠΑΜΕ: Να το πάρει πίσω

Μία βαθιά αντι­δρα­στι­κή διά­τα­ξη φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση με το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που συζη­τιέ­ται στη Βου­λή, καθιε­ρώ­νο­ντας δου­λειά μέχρι…

Διεθνή
Συνολικά 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές μετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση στη Γαλλία

Συνο­λι­κά 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τές μετεί­χαν στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση στη Γαλ­λία σύμ­φω­να με το συν­δι­κά­το CGT, 1,08 εκα­τομ­μύ­ριο σύμ­φω­να με το…

Κοινωνία
Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ… Ακούραστοι. Μαχητικά Παρόντες στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Κυκλο­φο­ρεί με ενδια­φέ­ρου­σα και αγω­νι­στι­κή ποι­κί­λη ύλη ο Παν­συ­ντα­ξιου­χι­κός Αγώ­νας Τ.476 Η Μεγά­λη Πανελ­λα­δι­κή Συγκέ­ντρω­ση 24 Ιού­νη Για άλλη μια…

Διεθνή
Ένταση και δακρυγόνα σε συγκέντρωση κατά του συνταξιοδοτικού στο Παρίσι

Δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο Παρί­σι, με την γαλ­λι­κή αστυ­νο­μία να προ­χω­ρεί σε χρή­ση δακρυ­γό­νων, όπως μετα­δί­δει το αντα­πο­κρι­τής του ρωσι­κού πρακτορείου…