Περιήγηση: συνταξιούχοι

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Δεν καταδέχθηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων

Την απα­ρά­δε­κτη και προ­σβλη­τι­κή στά­ση του πρω­θυ­πουρ­γού απέ­να­ντι στους συντα­ξιού­χους να μην δεχτεί για τρί­τη φορά την αντι­προ­σω­πεία τους, παρά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Πολύ μεγάλη πορεία των συνταξιούχων προς την Βουλή

Μεγά­λη πανελ­λα­δι­κή συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν σήμε­ρα, στις 11:00, οι συνερ­γα­ζό­με­νες συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις, στην οποία συμ­με­τεί­χαν τα σωμα­τεία συντα­ξιού­χων από…

Επικαιρότητα
Το συλλαλητήριο των συνταξιούχων ‑βρέξει χιονίσει, θα γίνει! 10.30΄ στην πλατεία Κλαυθμώνος

Για Παρα­σκευή 1η Απρί­λη ανα­βάλ­λε­ται το συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο Όπως ήδη ενη­με­ρώ­σα­με, το συλ­λα­λη­τή­ριο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι στους δρόμους με συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα σε όλη την Ελλάδα!

Σε εξέ­λι­ξη η πανα­θη­ναϊ­κή συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος με πορεία στο μέγα­ρο Μαξί­μου (για συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό –λένε «που…