Περιήγηση: Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών

Παιδεία
Οι μαθητές ξεμπροστιάζουν την Χρυσή Αυγή: «Αστείο να το παίζουν πατριώτες αυτοί που έχουν σημαία τους τη σβάστικα…»

Να απο­μο­νώ­σουν τις φασι­στι­κές φωνές, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που ζού­νε καθη­με­ρι­νά και να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που…

Παιδεία
Έξω οι φασίστες χρυσαυγίτες απ’ τα σχολεία — Μαθητές σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα λένε όχι στο εθνικιστικό μίσος

Ανα­κοι­νώ­σεις μαθη­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Πρέ­βε­ζας με αφορ­μή τα καλέ­σμα­τα μίσους της Χρυ­σής Αυγής. Συγκε­κρι­μέ­να, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης αναφέρει:…