Περιήγηση: Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνταξιουχοι – ΟΓΕ: Μαχητική συγκέντρωση & διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας, απαίτησαν απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη,…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κινητοποίηση σήμερα στο υπ. Υγείας ενάντια στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Σε συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Υγεί­ας σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 31 Οκτώ­βρη στις 11 το πρωί καλούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ενά­ντια στο νομοσχέδιο…

Επικαιρότητα
Μαζική εργατική απάντηση από τη σημερινή απεργία — Κάλεσμα για κινητοποίηση στις 25 Φλεβάρη

«Τους δεκά­δες χιλιά­δες απερ­γούς σε όλη την Ελλά­δα που ξεπέ­ρα­σαν τις χθε­σι­νές και σημε­ρι­νές προ­βο­κά­τσιες της κυβέρ­νη­σης, την εργο­δο­τι­κή τρομοκρατία,…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ): ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ — ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ — ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αθή­να 16.12.2019 Δελ­τίο τύπου  Για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης της ΣΕΑ, με τους Υπουρ­γούς: κ. Γεώρ­γιο Γερα­πε­τρί­τη (Επι­κρα­τεί­ας), κ. Ιωάννη…

Προτεινόμενο
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα

Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο το Σάβ­βα­το 14 Δεκέμ­βρη στην Αθή­να διορ­γα­νώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ — OAEE — Δημο­σί­ου — ΠΟΣΕ…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: «Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις📍 Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 📌

🔊 📢  Η συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης 🔻🔻 🔸 Στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων, κεντρι­κός ομιλητής…