Περιήγηση: Συντριβή αεροσκάφους

Επικαιρότητα
Συντριβή αεροσκάφους: Εντοπίστηκαν 7 σοροί του πληρώματος του Αντόνοφ — Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί

Από το διοι­κη­τή του Τάγ­μα­τος Εκκα­θά­ρι­σης Ναρ­κο­πε­δί­ων Ξηράς (ΤΕΝΞ)- ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην περιο­χή όπου κατέ­πε­σε αερο­σκά­φος Αντό­νοφ, στην κοινότητα…

Επικαιρότητα
Καβάλα — Συντριβή «Αντόνοφ»: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής και της ΥΠΑ — Αναπάντητα ερωτήματα

Δεν εντο­πί­στη­καν επι­κίν­δυ­νες ουσί­ες στο χώρο όπου κατέ­πε­σε χθες το αερο­σκά­φος Αντό­νοφ, έπει­τα από τις μετρή­σεις που έγι­ναν, ανέ­φε­ρε ο…

Επικαιρότητα
Καβάλα — Συντριβή αεροσκάφους: Δεν εντοπίστηκε επικίνδυνο υλικό για τη δημόσια υγεία — Αρχίζει η περισυλλογή των σορών

Δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος ανη­συ­χί­ας από τα άγνω­στης προ­έ­λευ­σης υλι­κά, τα οποία βρέ­θη­καν πέριξ του μοι­ραί­ου αερο­σκά­φους. Όπως τόνι­σε σε…

Επικαιρότητα
Καβάλα: Την απαγόρευση κυκλοφορίας στις αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Ο δήμαρ­χος Παγ­γαί­ου Φίλιπ­πος Ανα­στα­σιά­δης με ανα­κοί­νω­ση του πριν από λίγο απα­γό­ρευ­σε την κυκλο­φο­ρία όλων των αγρο­τι­κών οχη­μά­των και των…