Περιήγηση: Συνωστισμός

Κοινωνία
Με καθυστέρηση και προχειρότητα προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση στα ΜΜΜ

Με μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση και με μέτρα που δεν αντι­με­τω­πί­ζουν ορι­στι­κά το πρό­βλη­μα του συνω­στι­σμού στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, για το…