Περιήγηση: ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Πολιτική
Μίκης Θεοδωράκης κατά Τσίπρα: Ο βασιλιάς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι γυμνός

Με ένα κεί­με­νο που αναρ­τή­θη­κε στην προ­σω­πι­κή του ιστο­σε­λί­δα, ο μεγά­λος μου­σι­κο­συν­θέ­της Μίκης Θεο­δω­ρά­κης επι­τί­θε­ται στον πρω­θυ­πουρ­γό Αλ.Τσίπρα με αφορμή…