Περιήγηση: ΣΦΕΑ

Κοινωνία
Την ασφαλή επιστροφή του “Βέλους” που χτυπήθηκε από τους ανέμους, στο “Πάρκο ναυτικής παράδοσης”, ζητάει ο ΣΦΕΑ

Την ασφα­λή επι­στρο­φή του πλοί­ου- μου­σεί­ου «Βέλος» στην προ­βλε­πό­με­νη θέση του, στο «Πάρ­κο ναυ­τι­κής παρά­δο­σης» στο Π.Φάληρο, ζητά­ει ο Σύλλογος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σέρνουν στα δικαστήρια μέλη του ΣΦΕΑ — Η ιστορική μνήμη δεν παραχαράσσεται

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974 (ΣΦΕΑ) τονί­ζει: Εκδι­κά­ζε­ται τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου στο Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
ΣΦΕΑ: Ζητά την παραίτηση του υφυπουργού Παιδείας μετά τις ανιστόρητες δηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Την παραί­τη­ση του υφυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας Άγγε­λου Συρί­γου ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) μετά τις…

Επικαιρότητα
Ο ΣΦΕΑ για την 21η Απρίλη 1967: Συνεχίζεται ο αγώνας για δικαιώματα και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων

«54 χρό­νια μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λί­ου 1967, ο αγώ­νας για δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα, ο αγώ­νας για χειραφέτηση…

Ανακοινώσεις
ΣΦΕΑ: Οσους κατασταλτικούς μηχανισμούς και αν στήσει η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Αθή­να:  22  Ιανουα­ρί­ου 2021 ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  με την «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και το  Κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ…

Επικαιρότητα
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ — Πρόεδρος ΣΦΕΑ: Το Πολυτεχνείο έδειξε ότι όλα είναι εφικτά όταν ο λαός και η νεολαία ξεπερνούν τον φόβο (AUDIO)

Για τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία και την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη του λαού μίλη­σε ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, ο πρόεδρος…