Περιήγηση: Σχίνος Κορινθίας

Επικαιρότητα
Φωτιά στα Γεράνεια όρη: Εντολή για την εκκένωση του οικισμού Παπαγιαννέικα στα Μέγαρα

Εντο­λή για προ­λη­πτι­κή εκκέ­νω­ση στον οικι­σμό Παπα­γιαν­νέι­κα στα Μέγα­ρα, έδω­σε πριν από λίγο η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, καθώς υπήρ­ξε ανα­ζω­πύ­ρω­ση κοντά…

Επικαιρότητα
Φωτιά στο Σχίνο Κορινθίας: Καλύτερη η εικόνα — Εκκενώθηκαν 6 χωριά και 2 μονές

«Καλύ­τε­ρη εικό­να παρου­σιά­ζει πλέ­ον η πυρ­κα­γιά. Το βασι­κό­τε­ρο είναι ότι δεν έχει κιν­δυ­νεύ­σει ανθρώ­πι­νη ζωή», σύμ­φω­να με τον αρχη­γό του Πυροσβεστικού…