Περιήγηση: σχολείο

Παιδεία
Σύλλογος Γονέων πλασιέ του ΙΑΣΩ για φτηνά τεστ κορονοϊού σε δασκάλους, μαθητές και γονείς

Καθη­με­ρι­νά δια­πι­στώ­νο­νται νέα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού  σε σχο­λι­κές μονά­δες,  με απο­τέ­λε­σμα να κλεί­νουν τμή­μα­τα. Γονείς μαθη­τών, από τμή­μα­τα που παραμένουν…

Παιδεία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ωμός εκβιασμός των μαθητών — Απουσία οι συμμετέχοντες στην κατάληψη

Δημο­σιεύ­θη­κε στο ΦΕΚ (4264/Β’/30.09.2020) η υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση την οποία καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ων εκπαί­δευ­ση σε περιπτώσεις…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Το φιάσκο με τις μάσκες στα σχολεία είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των μεγάλων κυβερνητικών ανεπαρκειών

Σε σχό­λιο για το φιά­σκο με τις μάσκες στα σχο­λεία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει: «Το φιά­σκο με τις μάσκες στα σχο­λεία είναι…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καθηγητές που αναλαμβάνουν να ντύσουν με επιστημοσύνη τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Μετά το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας (δια στό­μα­τος υπουρ­γού Παι­δεί­ας), ότι τάχα ο μέσος όρος μαθη­τών ανά τάξη…

Επικαιρότητα
Με δυο υφασμάτινες μάσκες σε κάθε μαθητή γιατί δε… βγαίνουμε!!! (Τ. Θεοδωρικάκος) — Καταξοδεύτηκαν…

Με τη λογι­κή της οικο­νο­μί­ας (συνη­θι­σμέ­νη πρα­κτι­κή όταν πρό­κει­ται για λαϊ­κές ανά­γκες που υπό την πίε­ση και κατα­κραυ­γή ανα­γκά­ζε­ται να…