Περιήγηση: σχολείο

Παιδεία
Ν. Κεραμέως: Υποχρεωτική η μάσκα μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων, όχι στα διαλειμματα

Μόνο στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για τους μαθη­τές, διευ­κρί­νι­σε το πρωί της Παρα­σκευ­ής η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη…

Παιδεία
Εβδομάδα κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Συνε­χί­ζουν από αύριο, Τρί­τη, τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εκπαι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, αντι­δρώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο στις ρυθ­μί­σεις που φέρ­νει το…

Παιδεία
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί η επικίνδυνη τροπολογία για on line μετάδοση μαθημάτων μέσα από τις σχολικές τάξεις

Να απο­συρ­θεί άμε­σα η επι­κίν­δυ­νη και αντι­παι­δα­γω­γι­κή τρο­πο­λο­γία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για on – line μετά­δο­ση μαθη­μά­των μέσα από τις…