Περιήγηση: Σχολική στέγη

Κοινωνία
Πυλαία: Δημοτική αρχή και κυβερνήσεις συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες γονείς από τα σχο­λεία της Πυλαί­ας που πήραν μέρος στις…

Κοινωνία
Πυλαία Θεσσαλονίκης: Δυναμική κινητοποίηση για ασφαλή σχολεία — Αποδοκιμάστηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο κέντρο της Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα κάτοι­κοι και γονείς, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το ζήτη­μα της σχολικής…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την κατάρρευση οροφής σε σχολείο: «Αλήθεια, πώς θα αξιολογήσει τώρα αυτό το σχολείο η κυρία Κεραμέως;»

«Το τρα­γι­κό γεγο­νός που συνέ­βη στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πυλαί­ας, όπου κατέρ­ρευ­σε η στέ­γη σε αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, δεί­χνει πραγ­μα­τι­κά τη…

Κοινωνία
Σαρδελοποίηση μαθητών σε Γυμνάσιο της Πυλαίας: «Σχολείο για 350 παιδιά έχει 550, δεν χωράμε!»

Σε απο­χή από τα μαθή­μα­τά τους προ­χώ­ρη­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα 1/10, οι μαθη­τές του 2ου Γυμνα­σί­ου Πυλαί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για…