Περιήγηση: Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)

Επικαιρότητα
Εκλογές ΣΕΗ: Στηρίζουμε — ψηφίζουμε μαζικά «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»!

Αύριο, 19 Ιού­νη, ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δια­δι­κα­σία των εκλο­γών στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών που ξεκί­νη­σε την Τετάρ­τη. Η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση Μπιμπίλα…

Επικαιρότητα
Εκλογές ΣΕΗ: Αξιόλογοι ηθοποιοί-αγωνιστές στο ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών»

Σημα­ντι­κοί άνθρω­ποι της υπο­κρι­τι­κής, με αξιό­λο­γη πορεία στον χώρο του θεά­τρου, του κινη­μα­το­γρά­φου και της τηλε­ό­ρα­σης, μα πάνω απ’ όλα…

Επικαιρότητα
Κάλεσμα από την «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» για τις εκλογές του ΣΕΗ — Ποιοί μετέχουν στο ψηφοδέλτιο

Κάλε­σμα στους ηθο­ποιούς μπρο­στά στις αρχαι­ρε­σί­ες στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), που θα διε­ξα­χθούν το διά­στη­μα 15–19 Ιού­νη να στηρίξουν…

Κοινωνία
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ): Η Διοίκηση ζητά από τους ηθοποιούς 72 ευρώ για να συμμετάσχουν στις εκλογές τους!!

Η Διοί­κη­ση του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) ζητά­ει από τους ηθο­ποιούς οι οποί­οι βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την κόλα­ση της ακρίβειας,…

Πολιτισμός
Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών: Πρόταση για άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες

Συνε­δρί­α­σε χτες Παρα­σκευή το ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, με αφορ­μή καταγ­γε­λί­ες ηθο­ποιών που έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας. Η…