Περιήγηση: Σωματείο Εργαζομένων Θεάματος - Ακροάματος (ΣΕΘΕΑ)

Επικαιρότητα
Σοβαρό ατύχημα στο Ηρώδειο: Καμπανάκι κινδύνου από το Σωματείο Εργαζομένων Θεάματος — Ακροάματος (ΣΕΘΕΑ)

«Πάρ­τε τώρα μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας! Θα θρη­νή­σου­με νεκρούς συνά­δελ­φούς μας», τονί­ζει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Θεά­μα­τος — Ακρο­ά­μα­τος (ΣΕΘΕΑ).…