Περιήγηση: Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Επικαιρότητα
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ |> «Πρωτοφανείς εργοδοτικές πιέσεις» από την Τράπεζα Πειραιώς με τη στήριξη της κυβέρνησης

Σε μια επί­δει­ξη από­λυ­της εργο­δο­τι­κής ασυ­δο­σί­ας η Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς έστει­λε σήμε­ρα ραβα­σά­κι σε εργα­ζό­με­νους του τμή­μα­τος «κόκ­κι­νων» δανεί­ων (RBU) που…