Περιήγηση: Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Τράπεζα πλειστηριάζει σπίτι τετραμελούς οικογένειας με πατέρα άνεργο και μητέρα ανάπηρη!

Σε κινη­το­ποί­η­ση καλούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, στις 6.30 μ.μ. στην οδό Πλά­τω­νος στην περιο­χή Μαύ­ρος Γάτος στις Συκιές, ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλλογος…