Περιήγηση: Σωματείο Καθαριστριών – Καθαριστών Νομού Μαγνησίας

Επικαιρότητα
Δέκα χρόνια φυλακή σε καθαρίστρια λόγω πλαστογραφίας — Άλλος ένας «θρίαμβος» της αστικής δικαιοσύνης

Το βαθύ υπο­κρι­τι­κό της πρό­σω­πο έδει­ξε για άλλη μια φορά η αστι­κή δικαιο­σύ­νη, εξα­ντλώ­ντας την αυστη­ρό­τη­τα της σε πρώ­ην εργα­ζό­με­νη στον…