Περιήγηση: Σωματείο Καλλιτεχνών Ορχηστρών Χορωδίας ΕΡΤ

Επικαιρότητα
Κινητοποίηση των Μουσικών της ΕΡΤ για τα εργασιακά δικαιώματα — Στο πλευρό τους ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

“Όχι στην απα­ξί­ω­ση των μου­σι­κών συνό­λων της ΕΡΤ. Ζητά­με την άμε­ση έντα­ξη των 25 συνα­δέλ­φων συμ­βα­σιού­χων στο τακτι­κό προ­σω­πι­κό και…