Περιήγηση: Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Ήταν λίγο λάθος» λέει το πολύ καθίκι «άριστος» νεοδημοκράτης αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

«Ήταν λίγο λάθος» ‑σύμ­φω­να με το protothema.gr που επι­κα­λεί­ται επι­κοι­νω­νία μαζί του  λέει ο πολύ καθί­κης «άρι­στος» νεο­δη­μο­κρά­της αντι­πρό­ε­δρος του…