Περιήγηση: Σωτήρης Τσιόδρας

Προτεινόμενο
Μελέτη: Η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας

Όσο περισ­σό­τε­ροι είναι οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, τόσο αυξά­νει η πιθα­νό­τη­τα θανά­του ανά μέρα νοση­λεί­ας, επι­ση­μαί­νε­ται μετα­ξύ άλλων σε μελέ­τη του καθηγητή…

Κοινωνία
Σωτήρης Τσιόδρας: Με τους εμβολιασμούς έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους και 5.560 νοσηλείες στις ΜΕΘ

Με τους εμβο­λια­σμούς έχου­με απο­φύ­γει περί­που 8.400 θανά­τους και 5.560 νοση­λεί­ες στις ΜΕΘ σύμ­φω­να με την ανά­λυ­ση της εμβο­λια­στι­κής προσπάθειας…

Επικαιρότητα
Σ. Τσιόδρας: Ο ιός κινείται με πολύ υψηλές ταχύτητες, με μια πολύ σημαντική μεταδοτικότητα

«Ο ιός κινεί­ται με πολύ υψη­λές ταχύ­τη­τες, με μια πολύ σημα­ντι­κή μετα­δο­τι­κό­τη­τα τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες» υπο­γράμ­μι­σε ο Σωτή­ρης Τσιό­δρας παρουσιάζοντας…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Απαντώντας σε έναν φίλο καταξιωμένο επιστήμονα που έγραψε πως κάνουμε πολλή φασαρία για λίγους ηλικιωμένους»

Στην περί­πτω­ση της Κλι­νι­κής Ταξιάρ­χαι ( 13 νεκροί — 35 κρού­σμα­τα), είχα­με παρα­βί­α­ση πρω­το­κόλ­λου λένε (δεν πήραν το μάθη­μα όπως φαίνεται)…