Περιήγηση: Σύλληψη μαθητών

Παιδεία
Λάρισα: Σύλληψη 10 μαθητών για κατάληψη — Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζήτησε η διεύθυνση του ΕΠΑΛ!!!

Στη σύλ­λη­ψη δέκα μαθη­τών (εννέα ανη­λί­κων και ενός ενή­λι­κα) του ΕΠΑΛ Λάρι­σας προ­χώ­ρη­σαν χθες οι αστυ­νο­μι­κές αρχές έπει­τα από παρέμβαση…