Περιήγηση: Σύλλογος Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Αθήνας

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: «Τροχονόμος» μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων, λαγός της κυβερνητικής καταστολής

Μία ακό­μα αντι­λαϊ­κή παρέμ­βα­ση από τον δήμαρ­χο Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών, Μάκη Βορί­δη και…