Περιήγηση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Κοινωνία
Πρώην χρυσαυγίτης σε… σχολική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας — Καταγγελία της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Την κάθε­τη αντί­θε­σή της στην τοπο­θέ­τη­ση του πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­τη, γνω­στού για τις ρατσι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές του από­ψεις, Δημή­τρη Κου­κού­τση, στη…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης του ionianet.gr επειδή δημοσίευσε ανακοίνωσή του

Την απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και  φίμω­σης του εκδό­τη και δημο­σιο­γρά­φου Βασί­λη Μαγκα­να­δέ­λη (ionianet.gr), επει­δή δημο­σί­ευ­ση ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λει η…

Παιδεία
Είτε στις Συκιές, είτε αλλού, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Όλο και συχνό­τε­ρες οι προ­σπά­θειες να μπουν στο χώρο του σχο­λεί­ου φασι­στι­κές, ρατσι­στι­κές, σκο­τα­δι­στι­κές ιδέ­ες. Προ­σπά­θειες καθο­δη­γού­με­νες που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται νωθρά αντανακλαστικά…

Παιδεία
«Με τέτοιες κινήσεις προσπαθούν να χτυπήσουν τις δράσεις που ανέπτυξε ο σύλλογος όλο το προηγούμενο διάστημα»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://omegokmak.blogspot.gr , e‑mail: [email protected] Γίνα­με δέκτες πολ­λών καταγ­γε­λιών το τελευ­ταίο διά­στη­μα για…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Διέγραψαν μητέρα-εκλεγμένο μέλος Συλλόγου Γονέων ως «άθεη εθνομηδενίστρια»!

Την δια­γρα­φή αγω­νί­στριας μητέ­ρας, εκλεγ­μέ­νο μέλος Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση της η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Γονέ­ων Νεά­πο­λης Συκε­ών». Πρό­κει­ται για…