Περιήγηση: Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Επικαιρότητα
Σωματεία στο Εμπόριο — ΟΓΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας — Παρεμβάσεις σε άλλες πόλεις

Κινη­το­ποι­ή­σεις διορ­γα­νώ­νουν σήμε­ρα Πέμ­πτη 22 Απρί­λη τα κλα­δι­κά σωμα­τεία στο Εμπό­ριο. Στην Αττι­κή θα γίνει συγκέ­ντρω­ση στη 1 μ.μ. στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και παρεμ­βά­σεις σε χώρους…

Κοινωνία
16 Ιουλίου: Απεργούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο διεκδικώντας νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας

Απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, οι οποί­οι προ­χω­ρούν απο­φα­σι­στι­κά στο παρα­πέ­ρα ξήλω­μα της Κυρια­κής αργί­ας, βάζο­ντας σε εφαρμογή…