Περιήγηση: Σύλλογος «Ιτζεδίν απόγονοι πολιτικών κρατούμενων των Φυλακών Καλαμίου»

Επικαιρότητα
Χαιρετιστήριο μήνυμα προς το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ του Συλλόγου Ιτζεδίν — απόγονοι πολιτικών κρατούμενων των Φυλακών Καλαμίου

Ως μέλη του Συλ­λό­γου «Ιτζε­δίν από­γο­νοι πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων των Φυλα­κών Καλα­μί­ου» , απευ­θύ­νου­με θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στο 21ο Συνέ­δριο του Κομμουνιστικού…