Περιήγηση: Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Επικαιρότητα
Αντιπολεμική συναυλία Θεσσαλονίκη στις 8 Μάη — Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Κάλε­σμα παλ­λαϊ­κής συμ­με­το­χής στο αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας,…

Πολιτισμός
Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο στηρίζουν την αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης

Δυο διε­θνούς φήμης καλ­λι­τέ­χνες, ο Ρότζερ Γουό­τερς και ο Μπράιαν Ίνο, έχουν στεί­λει χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία που…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συναυλία στις 8 Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους

Αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο, την Κυρια­κή 8…

Μουσική
Μουσικοί του δρόμου συλλαμβάνονται και διώκονται για επαιτεία!!!

Συμ­βο­λι­κή κινη­το­ποί­η­ση μετά μου­σι­κής διορ­γα­νώ­νουν στη Νέα Παρα­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης μου­σι­κοί του δρό­μου σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για ενο­χλή­σεις και διώ­ξεις που…