Περιήγηση: Σύλλογος Φοιτητών ΠΑΜΑΚ

Κοινωνία
«Ο πόλεμος δεν αφορά τη φοιτητική κοινότητα» λέει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αρνείται να στηρίξει αντιπολεμικό ψήφισμα

Την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών ΠΑΜΑΚ καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοί­νω­σή τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», καθώς…