Περιήγηση: Σύμφωνο Συμβίωσης

Απόψεις
Με αφορμή το Σύμφωνο Συμβίωσης: Η «φύση», τα καθεστώτα καταπίεσης, το κοινωνικό υποκείμενο

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου* //   Η απο­φυ­σιο­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών σχέ­σε­ων H συζή­τη­ση που γίνε­ται σήμε­ρα για το Σύμ­φω­νο Συμ­βί­ω­σης είναι βαθιά…

Κοινωνία
Σύμφωνο συμβίωσης: Τα «ατομικά δικαιώματα» ως δόλωμα του εκμεταλλευτικού συστήματος

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας* // Το τελευ­ταίο διά­στη­μα, μέσα στη λαί­λα­πα των βάρ­βα­ρων αντι­λαϊ­κών μέτρων του τρί­του μνη­μο­νί­ου της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,…

Απόψεις
ΑΣΠΕ: «επιχειρείται να μεταβληθεί ο εν τιμή δημιουργηθείς άνθρωπος σε βοσκηματώδη ύπαρξη»!!!

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Θέση στο ζήτη­μα του συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης πήρε η Ανώ­τα­τη Συνο­μο­σπον­δία Πολυ­τέ­κνων Ελλά­δος ως θεμα­το­φύ­λα­κας του…