Περιήγηση: Σύνοδος ΝΑΤΟ

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Το καθήκον της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την επαναστατική κατανόηση του κόσμου

Η πάλη ενά­ντια στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της εκδή­λω­σης που έγι­νε στον χώρο της 32ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης με…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Σφοδρές μάχες σε όλη την Ουκρανία ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σφο­δρές μάχες σημειώ­νο­νται σε όλα τα μέτω­πα της νότιας και ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, καθώς το Κίε­βο επι­χει­ρεί να παρου­σιά­σει πρό­ο­δο στην…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους: Θα ρίξει νέο “λάδι στη φωτιά” των ιμπεριαλιστικών πολέμων και ανταγωνισμών

Η εμπλο­κή σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς είναι σε βάρος του λαού και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου…

Επικαιρότητα
Νέες δηλώσεις Ερντογάν: «Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά.… μην πουλάτε νταηλίκι, διδαχθείτε από την Ιστορία»

Δεν πρό­λα­βαν να περά­σουν λίγες ώρες από την Σύνο­δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη και τις δια­βε­βαιώ­σεις εφι­συ­χα­σμού της Ελλη­νι­κής Κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Άμυνας ενάντια στις επικίνδυνες αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ (ΦΩΤΟ, VIDEO)

Κινη­το­ποί­η­ση πστο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις για να εκφραστεί…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: «Τελάλης» και διαφημιστής των επικίνδυνεων αποφάσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λης γεω­πο­λι­τι­κής σημα­σί­ας», χαρα­κτή­ρι­σε τις απο­φά­σεις – φωτιά της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, ισχυριζόμενος…