Περιήγηση: Σύνοδος ΝΑΤΟ

Επικαιρότητα
Νέες δηλώσεις Ερντογάν: «Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά.… μην πουλάτε νταηλίκι, διδαχθείτε από την Ιστορία»

Δεν πρό­λα­βαν να περά­σουν λίγες ώρες από την Σύνο­δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη και τις δια­βε­βαιώ­σεις εφι­συ­χα­σμού της Ελλη­νι­κής Κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Άμυνας ενάντια στις επικίνδυνες αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ (ΦΩΤΟ, VIDEO)

Κινη­το­ποί­η­ση πστο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις για να εκφραστεί…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: «Τελάλης» και διαφημιστής των επικίνδυνεων αποφάσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λης γεω­πο­λι­τι­κής σημα­σί­ας», χαρα­κτή­ρι­σε τις απο­φά­σεις – φωτιά της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, ισχυριζόμενος…

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης της επιθετικότητας σε βάρος των λαών

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ανα­φέ­ρει:  Σ «Η Σύνο­δος Κορυφής…

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…