Περιήγηση: Σύνοδος της Αμερικής

Διεθνή
Σύνοδος της Αμερικής: Οι ΗΠΑ απέκλεισαν Κούβα, Βενεζουέλα και Νικαράγουα — Αντιδρά το Μεξικό

Η κυβέρ­νη­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν απο­φά­σι­σε ορι­στι­κά να απο­κλεί­σει τις κυβερ­νή­σεις της Κού­βας, της Βενε­ζου­έ­λας και της Νικαράγουας…