Περιήγηση: Σύνοδος των Πρυτάνεων

Ανακοινώσεις
ΚΝΕ: Καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον φοιτητών και τη στάση των πρυτάνεων

Ανα­κοί­νω­ση — καταγ­γε­λία για την επί­θε­ση των ΜΑΤ στη δια­μαρ­τυ­ρία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στη Σύνο­δο των Πρυ­τά­νε­ων στο Καβού­ρι, εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου…