Περιήγηση: Σύνοδος G7

Επικαιρότητα
G7 εναντίον Ρωσίας-Κίνας: Όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με νέες κυρώσεις και οικονομικά αντίμετρα

Στο πλαί­σιο όξυν­σης της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, οι χώρες της Ομά­δας των 7 (G7) θα δεσμευ­θούν σήμερα…